Tài liệu
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet
Tải file đính kèm: tại đây
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet
Tải file đính kèm: tại đây
Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi
Tải file đính kèm: tại đây
Thể lệ cuộc thi
Tải file đính kèm: tại đây

Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh
Tải file đính kèm: tại đây
Báo cáo chính trị
Tải file đính kèm: tại đây
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 55 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 – 31/12/2021)
Tải file đính kèm: tại đây